Aankoopadvies

Onze aankoopadviesdiensten zijn ontworpen om waarde te generen door de optimalisering van de manier waarop ondernemingen hun relaties beheren met externe leveranciers van materialen en diensten. Dit omvat een analyse van de bestaande praktijken en processen, de ontwikkeling van strategieën om kosten te beperken in bepaalde categorieën, de doorvoering van programma’s voor het realiseren van de geïdentificeerde voordelen (waaronder gesprekken en onderhandelingen met leveranciers) en de ontwikkeling van verbeterde interne structuren en processen om de bereikte kostenvermindering duurzaam te maken.

We benaderen de ontwikkeling van de aankoopstrategie vanuit 3 standpunten:

Aankoopdiagnose
Een gedetailleerd overzicht van alle externe uitgaven en aankoopprocessen om de totale kostverminderingsmogelijkheden te identificeren en de nodige operationele verbeteringen aan te brengen, om ze te realiseren en te behouden. Het gebruik van benchmarks voor de beste praktijk voor alle aspecten van aankooporganisatie, -processen, -systemen, -vaardigheden, -methodes en categorieën specifieke strategieën om een planning te ontwikkelen voor succesvolle aankopen met de focus op snelle winst, zodat de transformatie zichzelf bedruipt.

Programmaontwikkeling
Samenwerken met de Aankoopverantwoordelijken in een onderneming, prioriteiten helpen stellen in de verbeteractiviteiten en een programma ontwikkelen met een strikt management van het beheer, de tracking en de rapportering. Het doel van dit programma is duidelijk: De programma-afdeling ondersteunen om het momentum van het programma te behouden en om de belemmeringen voor succes te overstijgen, om daarna de programmamanagementvaardigheden over te dragen aan het interne personeel.

Duurzame aankopen
Duurzaamheid invoeren bij alle onderdelen van de aankoopactiviteiten, ook het uitzoeken en kiezen van leveranciers, de kostenanalyse van de totale levenscyclus, het management van de vraag en de afvalbeperking, gebruik makend van algemene benchmarks voor best practices en een bewezen duurzaamheidsindex voor alle categorietypes.