Strategie & Management consultancy

De combinatie van de geïntensifieerde globalisering, veroorzaakt door de recente turbulente evoluties van de wereldeconomie, en de versnelde evolutie van de nieuwe informatietechnologieën brengt ondernemingen ertoe op zoek te gaan naar nieuwe business modellen om de toegenomen vraag naar doeltreffendheid, concurrentievermogen, flexibiliteit op korte termijn en de groei op lange termijn aan te kunnen.

SMH Concept werkt samen met zijn klanten om praktische strategieën te ontwikkelen die de kansen benutten die nog worden geboden door de ingewikkelde en onzekere wereldeconomie van vandaag, om zo tot een hoge doeltreffendheid te komen. Wij helpen uitvoerend personeel zorgvuldig na te denken over de mogelijkheden, bij het beoordelen en beheren van de risico’s, en ten slotte bij het kiezen van de strategische optie met de hoogste potentiële stakeholderswaarde

Vervolgens helpen wij het uitvoerend personeel om deze inzichten om te zetten in uitvoerbare plannen, op zowel het ondernemings- als het afdelingsniveau, wat resulteert in strategieën die gericht zijn op duurzame groei, die gebaseerd zijn op analytische nauwkeurigheid en die opgebouwd zijn met hun uitvoering in het achterhoofd. Met de hulp van SMH Concept kunnen ondernemingen snel en besluitvaardig te werk gaan om voordeel te halen uit opportuniteiten, voor meer stakeholderswaarde en een groeiende winst, kwartaal na kwartaal, jaar na jaar.

Wij benaderen de strategie vanuit drie dimensies: Ondernemingsstrategie, Groeistrategie en Operationele Strategie:

1) De Ondernemingsstrategie helpt ondernemingen bij het creëren en het implementeren van strategieën om gepast om te gaan met de onvoorziene druk van een multipolaire wereld en de voortdurend veranderende dynamiek van de sector.

Ons aanbod Ondernemingsstrategie omvat het volgende:

  • De Ondernemingstransformatiestrategie helpt ondernemingen bij het identificeren en doorvoeren van fundamentele veranderingen binnen hun onderneming, voor het wegwerken van ernstige belemmeringen voor groei een marktleiderschap.
  • De Strategie van het operationeel model biedt een strategisch voordeel dat de bedrijfsstrategie ondersteunt, door ondernemingen te helpen de juiste keuzes te maken rond klanten, het creëren van waarde, producten, diensten en kanalen.
  • De Strategische planning brengt alle voordelen samen die een multinational heeft om als hefbomen te gebruiken, terwijl de veranderingen en ontwikkelingen in de sector worden geanalyseerd en een uitvoerbare, strategische planning wordt opgesteld die de onderneming moet helpen om een koploper te blijven.

2) De Groeistrategie brengt alle potentiële organische en anorganische groeiscenario’s samen die ondernemingen helpen beoordelen of ze moeten kopen, bouwen of lenen.

  • De Afslankstrategie/desinvesteren: ons kader voor desinvesteren omvat alle aspecten van een desinvesteringstransactie, van het ontwerp tot de uiteindelijke implementatie. Bijgevolg is SMH Concept in staat om klanten die willen desinvesteren te helpen bij een snellere uitvoering van hun strategie, met minder risico en een duidelijke focus op de shareholder resultaten.
  • De Groeistrategieplanning verbetert de prestaties door de sector, de markt en de klantendynamiek te bestuderen en door kansen te identificeren om waarde te creëren op nieuwe markten en locaties.
  • De Joint venture- & partnerschapsstrategie: gebaseerd op onze ervaring identificeerden wij verschillende belangrijke principes voor een doeltreffend beheer van partnerships, dat de kansen van een onderneming op een winstgevend partnerschip of joint-venture kan doen toenemen, alsook haar kansen om tot sterke prestaties te komen.

3) De Operationele Strategie helpt de klanten bij het identificeren en opstellen van operationele verbeteringsstrategieën voor nieuwe en bestaande ondernemingen. Dat leidt tot meer winst voor de stakeholders en een doorgedreven duurzaamheid.

  • De Prijsstrategie en winstoptimalisering: uitvoerig onderzoek leidde tot methodes om deze vaak weinig gebruikte hefboom toe te passen, die een enorme impact kan hebben op het volledige operationele model.
  • De Verkoop- en marketingstrategie: het identificeren van sectorgebonden kansen om de return van stakeholders te verhogen op de marketingportfolio’s, terwijl er wordt gefocust op de snelle veranderingen die marketingmanagers moeten opvangen, waaronder de vele veranderingen van klanten.
  • De Strategische kostenbeperking: het begrijpen van uw kostenprofiel en identificeren van mogelijkheden om kosten sterk te reduceren, leidt tot meer flexibiliteit om snel in te kunnen spelen de marktomstandigheden.